Toilet in Geiloporten shopping center

Toilet in the second floor of shopping center Geiloporten. On top of supermarket Kiwi and next to pub/restaurant Perleporten and Geilo Apotek (pharmacy).