Røde Kors Geilo

Røde Kors Geilo

Geilo Røde Kors har disse aktivitetene: hjelpekorps, besøkstjeneste, RØFF, besøkstjeneste med hund, migrasjon og krise-/omsorgsgruppe.

Grønebakken
Røde Kors hytta Grønebakken ligger ved skiløype mellom Geilo, Skurdalen og Ustetind. Åpen kiosk vinterstid. Ved uvær kan Grønebakken være stengt.

Hjelpekorps Geilo
Røde Kors Hjelpekorps er frivillig samfunnsberedskap i praksis. Vi er klare til å rykke ut med både redningsmateriell og personell hvis en større ulykke, krise eller katastrofe inntreffer.

Geilo Røde Kors Hjelpekorps har medlemsmøter hver 14-dag vinteren gjennom.
Møtene er på Røde Kors-huset i Bakkestølvegen 56, veien mot Vestlia Resort. Gamle og nye medlemmer samt frivillige er hjertelig velkommen.

Besøksvenn
Som besøksvenn får du kontakt med mennesker som av ulike grunner ønsker noen å snakke med. Besøksvennene driver ikke oppsøkende virksomhet, men besøker dem som ønsker det. Besøksvenner kommer hjem til deg og tar en prat. Det spiller ingen rolle om du er ung eller gammel, om du bor hjemme eller på institusjon.

Røde Kors
Røde Kors er en bred organisasjon som jobber med mange felt; hjelpekorps, omsorgsaktiviteter, ungdom, nasjonal beredskap, internasjonalt arbeid og internasjonal humanitær rett. Røde Kors har syv grunnleggende prinsipper som utgjør vårt felles verdigrunnlag. Prinsippene gir organisasjonen rammer, verktøy å jobbe med, og mål å realisere. Disse er; humanitet, upartiskhet, nøytralitet uavhengighet, frivillighet, enhet og universalitet.