Rennedalen

Rennedalen

Stupebrett og mange fine gulper å bade - Rv7 retning Bergen, ta til venstre Rennedalsvegen og Bisk-Olavegen over jernbane og over vannet, til venstre, etter 200m en lite. parkeringsplass.
Ønsker du å bade her? Tenk på din egen sikkerhet og sjekk dybde i vannet før du hopper uti. Vannføringen i elveløpet varierer gjennom sesongen grunnet snøsmelting og da store mengder vann kan slippes uten varsel fra vannene lengre opp i dalen.