Leggstan og Rambergetl
Portal leggstan Dagali
Inngang fra vegen til Leggstan i Dagali
Navn på Leggstan
Aktivitet Attraksjoner Kunst

Leggsta'n

Leggsta'n - en gammel gravplass i Dagali 1819-1850.

Leggsta'n - en gammel gravplass 1819-1850.
I gamle dager hørte hele Øvre Numedal til Rollag sogn. Sognet var vidstrakt, like fra grensa mot Flesberg, opp gjennom dalen med sidegrender og like til Hordaland inne på Hardangervidda. I hundrevis av år like til 1850 sogna bygdene Tunhovd, Sør-Skurdalen og Dagali til den gamle stavkirken i Uvdal. Det var en ufattelig lang kirkeveg, minst en tre dagers tur. Verst var det nok å få de døde til kirkegården.

Det var mangel på penger som satte en stopper for en egen kirke i disse tre bygdene. I stedet kom tanken om en gravplass, og den ble lagt til Dagali. Den var i bruk fra 1819 til 1850. Da fikk Dagali egen kirke og kirkegård. Her har 126 personer fra Tunhovd, Dagali og Sør-Skurdalen fått sitt siste hvilested, før Dagali fikk egen kirkegård i 1850.På disse årene ble det gravlagt 126 personer fra disse tre bygdene.

Stedet fikk navnet "Leggsta'n" som betyr "stedet der de døde ble lagt". I 1914 ble det laget en portal inn til gravplassen. Under taket i portalen er det 2 tavler. Der er navn, alder og året da de 126 døde blitt skåret inn med kniv av Gunnar Stensen. Stensen var også med å reise en bauta på plassen i 1926. Han hadde hugget innskrifter på den i runer: "Reist til minne om fedrene". Det ble brukt trekors på Leggsta'n. Bare noen få - mer eller mindre hele - er tatt vare på.

Gravplassen ble lagt ned i 1850. Etter søknad ble det satt ned to urner i 1966 og 1974. Nå er plassen fredet.

Dagali og Skurdalen menighetsråd har nå, etter initiativ fra Kåre Sønsterud, gjort en kjempejobb med å restaurere området. Leggstan framstår i dag som en velstelt og idyllisk gravplass.

Tekst: Hol kommune