Juvo
Juvo
Juvo
Aktivitet Attraksjoner Kunst

Juvo

Juvo er en steinfigur fra ekteparet Gullstein.

Germund steinhoggar

Historien ba steinfigurer av ekteparet Gullstein er at Germund Knutsson Gullstein som var gift med Guri H. Gullstein kom litt i problemer og slagsmål på bygda. Han var blant annet innblandet i bondeoppgjøret i Oslo. Det viste seg at det var best at han kom seg litt vekk fra folk og støy, også for å komme seg unna en stor bot han fikk under opprøret. Han bestemte seg derfor å begynne en liten gård på tomten til Gullstein. Dette skjer mellom 1739 og 1818.

Germund bygde seg et steinhus og kjøpte seg noen kyr. Han var veldig flink med stein og kunne bygge gjerder, veier og steinhus. Han har til og med fått et utmerkelse fra den Danske Unionen for dette.

For å bruke opp tiden hans bygde han også et flott vei mellom Fossgard gård og Slåtto gård, denne vegen ble mye brukt og var en perfekt mulighet for Germund til å holde seg oppdatert for nyheter og kjøpe seg varer. Han ønsket også at kona hans skulle bruke denne veien for å bli sammen med ham igjen.

Langs veien ser du en liten steingjerdet som følger veien, dette var visst litt uvanlig for den tiden. Det finnes en da en steinutskjæring ved ''stolen''. Det er lett å forestille at Germund satt her og nyttet sola mens han ventet på reisende kjøpmann.

Han bodde her for rundt 10 til 15 år, og i den tiden har han også laget en flott skulptur fra kona hans og seg selv. Den sto opprinnelig i låven, men familien har senere flyttet den til plassen hvor han bodde. I de restene som må har vært låven finner du uvanlig skap i veggen og inskripsjoner fra blant annet 1946.

Kullgroper
Langs veien som Germund hadde laget finnes det også fem kullgroper og et jernvinneanlegg fra jernalder - middelalder, så det var ikke uvanlig at folk har ferdet her i området. Nærmere rv7 ligger det tre till. I dag er det bare noen få kullgroper igjen, og jernvinneanlegget er borte.

Kullet som ble laget i gropene, ble enten benyttet til jernutvinning eller i smia på gården. I hele Ustedalen har det vært uvanlig stor aktivitet innen jernutvinning av myrmalm i vikingtid og middelalder. Besøk gjerne Fekjo området, om du ønsker å oppdage flere kullgroper.

De mange kullgropene og jernvinneanleggene viser at det ble laget mer jern enn det var behov for lokalt. Råjern var nok en viktig handelsvare for folk i Ustedalen i jernalder og middelalder.


Vis respekt for dette historiske området, ikke etterlat noen spor, ikke ødelegg minner for framtiden.