Hol Bygdemuseum
Aktivitet Attraksjoner Museum

Hol Bygdemuseum

Hol Bygdemuseum er et friluftsmuseum ved Hagafoss i Hol.

Museet er bygget opp som en gammel holingsgard, og har i tillegg en husmannsplass og en støl. Et par av stuene er rikt dekorert med rosemaling. Museet har også en utstillingsbygning, med drakter og ulike gjenstander. En eldre fjellgard, Dokken i Sudndalen 20 km unna, inngår også i museet. Fra 2004 har museet vært en del av Hallingdal Museum

Hol Bygdemuseum ligg på Hagafoss, ved Hol hovudkyrkje. Husene er fra ulike steder i Hol kommune, de fleste fra 1700 - og 1800 – tallet. Medregnet støl og husmannsplass er det til sammen 17 gamle bygninger.

Museumsgarden består av innhus og uthus: Sveingardsstugu, Stasstue fra Nestegard - rosemalt av Kitil Rygg, og kårstue fra Raunsgard- rosemalt av Kristen Ånstad. Stolphus, loft, fjøs, låve og stall.

Eldhus, smie og badstue står noe lenger unna pga. brannfaren med slike hus.

Kvernhuset står nedenfor tunet, og på stølen ovenfor garden ei stølsbu og ei forløe.

Nedenfor tunet er det også en husmannsplass med 3 hus: stue, stolpehus og en låve med fjøs under. Disse 3 husene sto tidligere i Meiebakka i Mogrenda.

I tillegg har vi en utstillingsbygning med blant annet, rosemaling og bygdedrakter. Hol Bygdemuseum har en flott draktutstilling, som viser hvordan folk gikk kledd i Øvre Hallingdal før i tiden, i tillegg til gjenstander fra den gamle bondekulturen.

Faste arrangementer er åpen dag på sommersesongens åpningsdag, samt Holsdagen i juli/august, som er et gammeldags bondebryllup med vielse i Hol gamle kyrkje, med påfølgende brudeferd til museet på Hagafoss, og bryllupsfest i museumsgården.

01 Utstillingsbygget
02a Seterbu
02b Løe
03 Raunsgardsstugu
04 Nestegardsstugu

05 Eldhus
06 Stallar med trev
07 Låve
08 Badstugu
09 Fjøs
10 Husmansstugu
11 Husmannsstolphuset
12 Kvernhus
13 Ovavollloftet
14 Smie
15 Stolphus
16 Setesugu, Sveinungardsstugu
17 Redskapshus
18 Prestestugu
19 Tingstugu
20 Nord-Hovet gamle skole
21 Øvrevolleigestugu
22 Arresthus
23 Stolphus

Kilde: Buskerudmuseet