Hallingdal Kraftnett

Hallingdal Kraftnett

Hovedoppgaven til Hallingdal Kraftnett er å transportere strøm fra din leverandør fram til deg som kunde.

Hallingdal Kraftnett utvikler, drifter og vedlikeholder et strømnett som dekker om lag 1/3 av Buskerud fylke (over 5000 km2). Konsesjonsområdet strekker seg over 150 km fra Krøderen i syd - til Finse i vest. De ansatte er i beredskap hele døgnet for å sikre en trygg og stabil levering.

Hallingdal Kraftnett AS ble stiftet som et eget aksjeselskap i 1995, og eies i sin helhet av kommunene i Hallingdal.

I dag har HKN vel 70 ansatte. Hovedkontoret ligger i Hol Kommune, hvor både kontor og montøravdeling er plassert på Geilo. Det er også avdelinger på Ål, Gol og Nesbyen. På Gol er det i tillegg til montører også en utvidet teknisk stab. DLE (Det Lokale Eltilsyn) er en del av virksomheten og er lokalisert på Torpomoen.