Geiloark
Enebolig Geilo
Oppholdsrom enebolig Geilo
Geilo Samfunnshus
Geiloark
Geiloark

Geiloark

Geiloark AS er et lokalt arkitektkontor på Geilo etablert i 2016. Vi har god kompetanse og lang erfaring med bygging i Hallingdal.

Daglig leder har 18 års erfaring som sivilarkitekt på Geilo og vår ingeniør er utdannet snekker og fagskoleingeniør og har mye nyttig lokalkunnskap.

Vi mener landskapstilpasning, god dialog og lokale dyktige håndverkere gir det beste resultatet.

Geilo ligger som en naturlig innfallsport til Nord-Europas største høyfjellsplatå Hardangervidda og mektige Hallingskarvet. Å leve og jobbe som arkitekter i disse omgivelsene forplikter og inspirerer. Med et godt team av lokale håndverkere, med lang tid erfaring med å jobbe på høyfjellet, ønsker vi å skape en moderne stedstilpasset arkitektur.

En arkitektur som tar vare på landskapet, som tar hensyn til klimatiske forhold og som danner rom som påvirker oss positivt og betyr noe for oss. Ved å jobbe tett opp mot entreprenør helt fra skisse fase benytter vi oss av lokal kunnskap og erfaring for å kunne skape et best mulig resultat.

Et bygg skal være en funksjonell og estetisk ramme rundt de funksjonene det skal inneholde, samtidig som det skal ta hensyn til det stedet der det står. På fjellet vil landskapstilpasning, sol/vind/snø-forhold, utsikt og klima være en sentral del i å skape gode rom.
Ved å innhente kunnskap om byggherres ønsker og behov, tomtas kvaliteter og utfordringer og lokal kunnskap om bygg og klima, ønsker vi å bidra til god arkitektur med gode rom for fantastiske opplevelser på fjellet.

Vi er et arkitektfirma som kjenner gamle & nye teknikker. God arkitektur er tidløs. Vi tror på verdien i å ta vare på gamle strukturer som en del av vår kultur, historie og arv. Med denne visjonen vokser vår erfaring og kunnskap om arkitektur/byggteknologi (både historisk og moderne) og fører fram til gode løsninger, med respekt for fortiden og framtiden.