Geilo Velforbund

Geilo Velforbund

Felles velforbund for hele Geilo.

Geilo Velforbund er fellessorganisasjonen for alle hyttevelforeningene og fritidsboligsameier på Geilo.
Geilo Velforbund skal være hyttehallingens talerør. Velforbundet er også samarbeidspartner for relevante aktører i Hol.

Formålet er å bidra til et best mulig Geilo i fremtiden.

Prioriterte saker:
- Videreføre Geilos kvaliteter
- Stier og løyper
- Eiendomsskatt og kommunale avgifter