Bomveg Dagali (Seterdalen)

Kjør fra Geilo til Dagali på fv 40, rett før brua over Numedalslågen ta til høyre mot Seterdalen. Bomstationen ligger litt lengre på veien.

Betaling via nettsiden parkpay.no. Bompenger for en personbil eller bobil er 80 nok.

Tilgjengelig fra starten av juni fram til slutten av oktober.