Bobil tømning Geilo

Avkjøring mot Vestlia fra FV 40.Skiltet fra sentrum og helt frem. Tømning stasjonen ligger i nærheten av Maxbo.