Agaia AS, avdeling Geilo
Steen og Lund Bjørnstad - Geilo sentrum
Steen og Lund Bjørnstad - Amfi Geilo

Agaia AS, avdeling Geilo

Bedriften utfører alle typer ombygging, nyanlegg og vedlikehold av utomhusanlegg, og kan vise til en rekke store og små oppdrag på referanselistene.

Å tilegne oss kontinuerlig kompetanse er en kjerneverdi i bedriftene. På den måten kan vi alltid ligge i forkant av utviklingen og tilby de mest tidsriktige og varige løsningene.

For å utføre levende utemiljøer trengs både fagkunnskap, spesialverktøy og maskiner. Før eller siden vil det alltid vise seg om jobben er utført godt nok og vi har svært god erfaring med våre prosjekter.
Selv verdens fineste grøntanlegg forfaller hvis det ikke får regelmessig stell. Vi påtar oss jobben og kunden behøver ikke tenke på vedlikeholdet.

Agaia AS, Geilo - Avdelingen har etablert seg godt i markedet i Hallingdal, har 4 fast ansatte, og kan vise til jobber som blant annet byggingen av Geilo sentrum.
Våre oppdragsgivere er Stat og kommune, offentlige institusjoner, entreprenører og private utomhusarbeider av alle størrelser.